چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 11:22

به کارگر دارای موتورسیکلت سن ۲۰ تا ۲۷ جهت کار در اغذیه فروشی در اصفهان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام موتورسوار جهت کار در اغذیه فروشی – اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ;hv'v nhvhd lUjUvsd;gj sk ۲۰ jh ۲۷ Oij ;hv nv hybdi tvUad nv hwtihk kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl lUjUvsUhv Oij ;hv nv hybdi tvUad – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lUjUvsUhv Oij ;hv nv hybdi tvUad – hwtihk fi ;hv'v nhvhd lUjUvsd;gj sk ۲۰ jh ۲۷ Oij ;hv nv hybdi tvUad nv hwtihk kdhclkndl. ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn ... kUaji hsjonhl lUjUvsUhv Oij ;hv nv hybdi tvUad – hwtihk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-موتورسوار-جهت-کار-در-اغذیه-فروشی---اصفهان
برچسب های مرتبط: