چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 11:32

دولت نروژ به عنوان اولین کشور جهان، از هفته آینده استفاده از موج رادیویی ‘اف ام'( FM ) را در سراسر این کشور به صورت تدریجی متوقف و آن را به تاریخ خواهد سپرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nUgj kvUC fi ukUhk hUgdk ;aUv OihkT hc itji Hdkni hsjthni hc lUO vhndUdd ‘ht hl'( FM ) vh nv svhsv hdk ;aUv fi wUvj jnvdOd ljUrt U Hk vh fi jhvdo oUhin sPvn. hUgdk ;aUvd ;i lUO FM nv Hk rxu ld aUn nUgj kvUC fi ukUhk hUgdk ;aUv OihkT hc itji Hdkni hsjthni hc lUO vhndUdd ‘ht hl'( FM ) vh nv svhsv hdk ;aUv fi wUvj jnvdOd ljUrt U Hk vh fi jhvdo oUhin sPvn.

تصویر خبر
اولین-کشوری-که-موج-FM-در-آن-قطع-می-شود
برچسب های مرتبط: