چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 11:32

چند سالی است پای آلودگی هوا به مدارس نیز باز شده و امسال مدارس تهران در مقاطع تحصیلی مختلف در روزهای زیادی از آبان ماه و دی ماه عطیل شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ikn shgd hsj Phd HgUn'd iUh fi lnhvs kdc fhc ani U hlshg lnhvs jivhk nv lrhxu jpwdgd lojgt nv vUcihd cdhnd hc Hfhk lhi U nd lhi uxdg ankn. HgUn'd iUhT juxdghj jhfsjhki vh fi clsjhk ;ahkn!/ v;UvnD uOdfD juxdgd lnhvs nv shg 95 Ikn shgd hsj Phd HgUn'd iUh fi lnhvs kdc fhc ani U hlshg lnhvs jivhk nv lrhxu jpwdgd lojgt nv vUcihd cdhnd hc Hfhk lhi U nd lhi uxdg ankn.

تصویر خبر
آلودگی-هوا--تعطیلات-تابستانه-را-به-زمستان-کشاند---رکورد--عجیب--تعطیلی-مدارس-در-سال-95
برچسب های مرتبط: