چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 11:32

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 4.6 درصد اعلام و رشد اقتصادی 5.2 درصدی را برای ایران در سال 2017 پیش‌بینی کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhk; Oihkd nv Ondnjvdk 'chva oUnT van hrjwhnd hdvhk nv shg 2016 vh 4.6 nvwn hughl U van hrjwhnd 5.2 nvwnd vh fvhd hdvhk nv shg 2017 Pda‌fdkd ;vn. van hrjwhnd 4.6 nvwnd hdvhk nv shg 2016/Pda‌fdkd van 5.2 nvwnd nv shg 2017 fhk; Oihkd nv Ondnjvdk 'chva oUnT van hrjwhnd hdvhk nv shg 2016 vh 4.6 nvwn hughl U van hrjwhnd 5.2 nvwnd vh fvhd hdvhk nv shg 2017 Pda‌fdkd ;vn.

تصویر خبر
رشد-اقتصادی-4-6-درصدی-ایران-در-سال-2016-پیش-بینی-رشد-5-2-درصدی-در-سال-2017