چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:04

به تعدادی فروشنده خانم پر انرژی و با تجربه کاری و مجرد و ساکن کیانپارس و کیان آباد و حوالی ... نوشته استخدام فروشنده در فروشگاه پوشاک وردا در اهواز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd tvUakni ohkl Pv hkvCd U fh jOvfi ;hvd U lOvn U sh;k ;dhkPhvs U ;dhk Hfhn U pUhgd ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi PUah; Uvnh nv hiUhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi PUah; Uvnh nv hiUhc fi junhnd tvUakni ohkl Pv hkvCd U fh jOvfi ;hvd U lOvn U sh;k ;dhkPhvs U ;dhk Hfhn U pUhgd ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi PUah; Uvnh nv hiUhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-در-فروشگاه-پوشاک-وردا-در-اهواز