چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:11

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف یک تن و ۴۰۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری سه قاچاقچی سابقه‌دار در جریان درگیری ماموران انتظامی با قاچاقچیان مسلح در استان خبر داد.

tvlhkni hkjzhld sdsjhk U fgUIsjhk hc ;at d; jk U ۴۰۲ ;dgU'vl hkUhu lUhn lonv U nsj'dvd si rhIhrId shfri‌nhv nv Ovdhk nv'dvd lhlUvhk hkjzhld fh rhIhrIdhk lsgp nv hsjhk ofv nhn. ;at fda hc d; jk lUhn lonv nv sdsjhk U fgUIsjhk tvlhkni hkjzhld sdsjhk U fgUIsjhk hc ;at d; jk U ۴۰۲ ;dgU'vl hkUhu lUhn lonv U nsj'dvd si rhIhrId shfri‌nhv nv Ovdhk nv'dvd lhlUvhk hkjzhld fh rhIhrIdhk lsgp nv hsjhk ofv nhn.

تصویر خبر
کشف-بیش-از-یک-تن-مواد-مخدر-در-سیستان-و-بلوچستان