چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:21

به سرپرست فروش دارای سابقه کار با حداقل ۲ سال سابقه در شرکت پخش سایه سمن در هرمزگان نیازمندیم. کلیه ... نوشته استخدام سرپرست فروش در شرکت پخش سایه سمن در هرمزگان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi svPvsj tvUa nhvhd shfri ;hv fh pnhrg ۲ shg shfri nv av;j Poa shdi slk nv ivlc'hk kdhclkndl. ;gdi ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Poa shdi slk nv ivlc'hk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Poa shdi slk nv ivlc'hk fi svPvsj tvUa nhvhd shfri ;hv fh pnhrg ۲ shg shfri nv av;j Poa shdi slk nv ivlc'hk kdhclkndl. ;gdi ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j Poa shdi slk nv ivlc'hk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-سرپرست-فروش-در-شرکت-پخش-سایه-سمن-در-هرمزگان