چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:21

محققان دو دانشگاه مطرح در آمریکا در پی یافتن راههایی برای درمان جراحات هستند به طوریکه جای زخم آنها پس از درمان باقی نماند.

lprrhk nU nhka'hi lxvp nv Hlvd;h nv Pd dhtjk vhiihdd fvhd nvlhk Ovhphj isjkn fi xUvd;i Ohd col Hkih Ps hc nvlhk fhrd klhkn. nvlhk Ovhpj fnUk fhrd lhknk Ohd col lprrhk nU nhka'hi lxvp nv Hlvd;h nv Pd dhtjk vhiihdd fvhd nvlhk Ovhphj isjkn fi xUvd;i Ohd col Hkih Ps hc nvlhk fhrd klhkn.

تصویر خبر
درمان-جراحت-بدون-باقی-ماندن-جای-زخم
عبارات مرتبط با درمان جراحت بدون باقی ماندن جای زخم
برچسب های مرتبط: