چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:23

سرپرست دفتر بیمه‌های سلامت وزارت رفاه گفت: تمام استعلام‌هایی که برای تعیین تعرفه‌ها نیاز بوده انجام شده و اکنون در مرحله جمع‌آوری اطلاعات هستیم و هنوز زود است نسبت به رشد نرخ آن اظهار نظر شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svPvsj ntjv fdli‌ihd sghlj Uchvj vthi 'tj: jlhl hsjughl‌ihdd ;i fvhd juddk juvti‌ih kdhc fUni hkOhl ani U h;kUk nv lvpgi Olu‌HUvd hxghuhj isjdl U ikUc cUn hsj ksfj fi van kvo Hk hzihv kzv aUn. ofvihd Ondn hc juvti‌ihd nvlhkd shg 96 svPvsj ntjv fdli‌ihd sghlj Uchvj vthi 'tj: jlhl hsjughl‌ihdd ;i fvhd juddk juvti‌ih kdhc fUni hkOhl ani U h;kUk nv lvpgi Olu‌HUvd hxghuhj isjdl U ikUc cUn hsj ksfj fi van kvo Hk hzihv kzv aUn.

تصویر خبر
خبرهای-جدید-از-تعرفه-های-درمانی-سال-96
برچسب های مرتبط: