چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:24

به مسئول یا مدیر فروش آشنا به صنف MDF و مناطق بورس جهت کار در شرکت بازرگانی در تهران نیازمندیم.متقاضیان ... نوشته استخدام مسئول یا مدیر فروش آشنا به صنف MDF اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi lsmUg dh lndv tvUa Hakh fi wkt MDF U lkhxr fUvs Oij ;hv nv av;j fhcv'hkd nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl lsmUg dh lndv tvUa Hakh fi wkt MDF hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lsmUg dh lndv tvUa Hakh fi wkt MDF fi lsmUg dh lndv tvUa Hakh fi wkt MDF U lkhxr fUvs Oij ;hv nv av;j fhcv'hkd nv jivhk kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl lsmUg dh lndv tvUa Hakh fi wkt MDF hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مسئول-یا-مدیر-فروش-آشنا-به-صنف-MDF
برچسب های مرتبط: