چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:26

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه خانه و کاشانه در رشت نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام فروشنده خانم در فروشگاه خانه و کاشانه در رشت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ohki U ;hahki nv vaj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi ohki U ;hahki nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi ohki U ;hahki nv vaj fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi ohki U ;hahki nv vaj kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl nv tvUa'hi ohki U ;hahki nv vaj hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-در-فروشگاه-خانه-و-کاشانه-در-رشت