چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:26

به یک توزیع کننده نان بسته ای در بجنورد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام توزیع کننده نان بسته ای در بجنورد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; jUcdu ;kkni khk fsji hd nv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl jUcdu ;kkni khk fsji hd nv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl jUcdu ;kkni khk fsji hd nv fOkUvn fi d; jUcdu ;kkni khk fsji hd nv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl jUcdu ;kkni khk fsji hd nv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-توزیع-کننده-نان-بسته-ای-در-بجنورد