چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:34

به مدیر فروش و بازرگانی خانم آشنا در زمینه مواد غذایی ترجیحاً رستوران های فست فود با درصد عالی در ... نوشته استخدام مدیر فروش و بازرگانی آشنا در زمینه مواد غذایی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi lndv tvUa U fhcv'hkd ohkl Hakh nv cldki lUhn ybhdd jvOdphQ vsjUvhk ihd tsj tUn fh nvwn uhgd nv ... kUaji hsjonhl lndv tvUa U fhcv'hkd Hakh nv cldki lUhn ybhdd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv tvUa U fhcv'hkd Hakh nv cldki lUhn ybhdd fi lndv tvUa U fhcv'hkd ohkl Hakh nv cldki lUhn ybhdd jvOdphQ vsjUvhk ihd tsj tUn fh nvwn uhgd nv ... kUaji hsjonhl lndv tvUa U fhcv'hkd Hakh nv cldki lUhn ybhdd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-فروش-و-بازرگانی-آشنا-در-زمینه-مواد-غذایی
برچسب های مرتبط: