چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:39

بازیکن لبنانی جدید ذوب آهن از برخورد خوب مدیران این باشگاه ایرانی سخن به میان آورد و تاکید کرد که برای نخستین بار در ایران احساس کرد که یک فوتبالیست است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhcd;k gfkhkd Ondn bUf Hik hc fvoUvn oUf lndvhk hdk fha'hi hdvhkd sok fi ldhk HUvn U jh;dn ;vn ;i fvhd kosjdk fhv nv hdvhk hpshs ;vn ;i d; tUjfhgdsj hsj. fhcd;k gfkhkd Ondn bUf‌Hik: nv hdvhk hpshs ;vnl ;i fhcd;k isjl fhcd;k gfkhkd Ondn bUf Hik hc fvoUvn oUf lndvhk hdk fha'hi hdvhkd sok fi ldhk HUvn U jh;dn ;vn ;i fvhd kosjdk fhv nv hdvhk hpshs ;vn ;i d; tUjfhgdsj hsj.

تصویر خبر
بازیکن-لبنانی-جدید-ذوب-آهن--در-ایران-احساس-کردم-که-بازیکن-هستم
برچسب های مرتبط: