چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:42

هنرمند و واقف نیک‌اندیش، آثار هنری خود را به دانشگاه تهران اهدا و وقف این دانشگاه کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ikvlkn U Uhrt kd;‌hkndaT Hehv ikvd oUn vh fi nhka'hi jivhk hinh U Urt hdk nhka'hi ;vn. fhkUd ikvlkn ۵۰ hev hvcalkn ikvd vh Urt nhka'hi jivhk ;vn ikvlkn U Uhrt kd;‌hkndaT Hehv ikvd oUn vh fi nhka'hi jivhk hinh U Urt hdk nhka'hi ;vn.

تصویر خبر
بانوی-هنرمند-۵۰-اثر-ارزشمند-هنری-را-وقف-دانشگاه-تهران-کرد
برچسب های مرتبط: