چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:45

یکی از سرشبکه‌های اصلی منافقین ، با تلاش دستگاه‌های امنیتی کشور در اصفهان دستگیر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d;d hc svaf;i‌ihd hwgd lkhtrdk T fh jgha nsj'hi‌ihd hlkdjd ;aUv nv hwtihk nsj'dv an. nsj'dvd svaf;i lkhtrdk nv hwtihk d;d hc svaf;i‌ihd hwgd lkhtrdk T fh jgha nsj'hi‌ihd hlkdjd ;aUv nv hwtihk nsj'dv an.

تصویر خبر
دستگیری-سرشبکه-منافقین-در-اصفهان
برچسب های مرتبط: