چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:47

شرکت دایا به آرا (خانه و آشپزخانه) در دو شهر تهران و مشهد به منظور تکمیل نیروی انسانی خود در راستای طرح های توسعه آینده ، از بین جوانان با انگیزه و با استعداد و علاقه مند به فروش و پیشرفت دعوت به همکاری می نماید. کد شغلی عنوان شغلی جنسیت مهارت و تحصیلات محل […]

av;j nhdh fi Hvh (ohki U HaPcohki) nv nU aiv jivhk U lain fi lkzUv j;ldg kdvUd hkshkd oUn nv vhsjhd xvp ihd jUsui Hdkni T hc fdk OUhkhk fh hk'dci U fh hsjunhn U ughri lkn fi tvUa U Pdavtj nuUj fi il;hvd ld klhdn. ;n aygd ukUhk aygd Oksdj lihvj U jpwdghj lpg O…I hsjonhl ;hvakhs tvUa U wknUrnhv tvUa'hidTlsmUg hkfhv av;j nhdh fi Hvh (ohki U HaPcohki) nv nU aiv jivhk U lain fi lkzUv j;ldg kdvUd hkshkd oUn nv vhsjhd xvp ihd jUsui Hdkni T hc fdk OUhkhk fh hk'dci U fh hsjunhn U ughri lkn fi tvUa U Pdavtj nuUj fi il;hvd ld klhdn. ;n aygd ukUhk aygd Oksdj lihvj U jpwdghj lpg O…I

تصویر خبر
استخدام-کارشناس-فروش-و-صندوقدار-فروشگاهی-مسئول-انبار
برچسب های مرتبط: