چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 12:49

ایرنا بیرجند- آیین بزرگداشت یار دیرین امام (ره) و مقام معظم رهبری روز چهارشنبه در حوزه علمیه سفیران هدایت(معصومیه ) بیرجند برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdvkh fdvOkn- Hddk fcv'nhaj dhv ndvdk hlhl (vi) U lrhl luzl vifvd vUc Iihvakfi nv pUci ugldi stdvhk inhdj(luwUldi ) fdvOkn fv'chv an. fv'chvd Hddk fcv'nhaj dhv ndvdk hlhl (vi)U vifvd nvpUci ugldi stdvhk inhdj fdvOkn hdvkh fdvOkn- Hddk fcv'nhaj dhv ndvdk hlhl (vi) U lrhl luzl vifvd vUc Iihvakfi nv pUci ugldi stdvhk inhdj(luwUldi ) fdvOkn fv'chv an.

تصویر خبر
برگزاری-آیین-بزرگداشت-یار-دیرین-امام--ره-و-رهبری-درحوزه-علمیه-سفیران-هدایت-بیرجند
برچسب های مرتبط: