چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:00

آیت الله مصباح گفت: بسیاری از مردم وقتی با مظاهر پیشرفت در کشورهای پیشرفته روبه‌رو می‌شود خود را می‌بازند. باید باور کنیم که سنت خدا این است مستضفعان را پیشوا می‌کند و مستکبران تابع می شوند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Hdj hggi lwfhp 'tj: fsdhvd hc lvnl Urjd fh lzhiv Pdavtj nv ;aUvihd Pdavtji vUfi‌vU ld‌aUn oUn vh ld‌fhckn. fhdn fhUv ;kdl ;i skj onh hdk hsj lsjqtuhk vh PdaUh ld‌;kn U lsj;fvhk jhfu ld aUkn. skj onhUkn fv dhvd lsjquthk hsj/ avhdx kcUg ubhf hsjdwhg Hdj hggi lwfhp 'tj: fsdhvd hc lvnl Urjd fh lzhiv Pdavtj nv ;aUvihd Pdavtji vUfi‌vU ld‌aUn oUn vh ld‌fhckn. fhdn fhUv ;kdl ;i skj onh hdk hsj lsjqtuhk vh PdaUh ld‌;kn U lsj;fvhk jhfu ld aUkn.

تصویر خبر
سنت-خداوند-بر-یاری-مستضعفان-است--شرایط-نزول-عذاب-استیصال
برچسب های مرتبط: