چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:12

پرواز PC۵۱۴ شرکت هواپیمایی پگاسوس ترکیه که شب گذشته فرودگاه استانبول را به مقصد تهران ترک کرده بود، به دلیل اتفاق عجیبی که یکی از مسافران این پرواز رقم زد، مجبور شد پرواز خود را به شکلی غیرعادی به پایان برساند.

PvUhc PC۵۱۴ av;j iUhPdlhdd P'hsUs jv;di ;i af 'baji tvUn'hi hsjhkfUg vh fi lrwn jivhk jv; ;vni fUnT fi ngdg hjthr uOdfd ;i d;d hc lshtvhk hdk PvUhc vrl cnT lOfUv an PvUhc oUn vh fi a;gd ydvuhnd fi Phdhk fvshkn. hrnhl fi oUn;ad d; lshtv nv jUhgj iUhPdlh! PvUhc PC۵۱۴ av;j iUhPdlhdd P'hsUs jv;di ;i af 'baji tvUn'hi hsjhkfUg vh fi lrwn jivhk jv; ;vni fUnT fi ngdg hjthr uOdfd ;i d;d hc lshtvhk hdk PvUhc vrl cnT lOfUv an PvUhc oUn vh fi a;gd ydvuhnd fi Phdhk fvshkn.

تصویر خبر
اقدام-به-خودکشی-یک-مسافر-در-توالت-هواپیما-
برچسب های مرتبط: