چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:33

باراک اوباما، آخرین سخنرانی خود در دوران ریاست جمهوری اش را در شهر شیکاگو ایراد کرد و در اظهاراتی احساسی ضمن تشکر از خانواده اش از مردم آمریکا خواست تا پای ارزش های آمریکایی ایستادگی کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fhvh; hUfhlhT Hovdk sokvhkd oUn nv nUvhk vdhsj OliUvd ha vh nv aiv ad;h'U hdvhn ;vn U nv hzihvhjd hpshsd qlk ja;v hc ohkUhni ha hc lvnl Hlvd;h oUhsj jh Phd hvca ihd Hlvd;hdd hdsjhn'd ;kkn. Hovdk sokvhkd hUfhlh nv nUvhk vdhsj OliUvd‎ fhvh; hUfhlhT Hovdk sokvhkd oUn nv nUvhk vdhsj OliUvd ha vh nv aiv ad;h'U hdvhn ;vn U nv hzihvhjd hpshsd qlk ja;v hc ohkUhni ha hc lvnl Hlvd;h oUhsj jh Phd hvca ihd Hlvd;hdd hdsjhn'd ;kkn.

تصویر خبر
آخرین-سخنرانی-اوباما-در-دوران-ریاست-جمهوری-
برچسب های مرتبط: