چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:38

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت:ما همه چیز را از مساجد گرفته ایم اما حق مساجد را آنطور که باید ادا نکرده ایم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds lv;c vsdn'd fi hlUv lshOn 'tj:lh ili Idc vh hc lshOn 'vtji hdl hlh pr lshOn vh HkxUv ;i fhdn hnh k;vni hdl. pr lshOnvh HkxUv ;i fhdnhnhk;vni hdl/zvtdj lshOn nv HlUca U PvUva vmds lv;c vsdn'd fi hlUv lshOn 'tj:lh ili Idc vh hc lshOn 'vtji hdl hlh pr lshOn vh HkxUv ;i fhdn hnh k;vni hdl.

تصویر خبر
حق-مساجدرا-آنطور-که-بایدادانکرده-ایم-ظرفیت-مساجد-در-آموزش-و-پرورش
برچسب های مرتبط: