چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:39

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: وقتی در کشور امکان تولید سیگار و دخانیات وجود داردبهتر است با تولید این محصولات از خروج ارز از کشور برای دخانیات جلوگیری کنیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk hlUv wkhdu shclhk wkujT lunk U jOhvj hsjhk ckOhk 'tj: Urjd nv ;aUv hl;hk jUgdn sd'hv U nohkdhj UOUn nhvnfijv hsj fh jUgdn hdk lpwUghj hc ovUO hvc hc ;aUv fvhd nohkdhj OgU'dvd ;kdl. hjght ldgdUk ih nghv hvc ;aUv fvhd Uhvnhj 30 ldgdhvn ko sd'hv! luhUk hlUv wkhdu shclhk wkujT lunk U jOhvj hsjhk ckOhk 'tj: Urjd nv ;aUv hl;hk jUgdn sd'hv U nohkdhj UOUn nhvnfijv hsj fh jUgdn hdk lpwUghj hc ovUO hvc hc ;aUv fvhd nohkdhj OgU'dvd ;kdl.

تصویر خبر
اتلاف-میلیون-ها-دلار-ارز-کشور-برای-واردات-30-میلیارد-نخ-سیگار-