چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:39

فرماندار بیله سوار مغان از افتتاح 25 پروژه با اعتبار یک هزار و 400 میلیارد ریال همزمان با ایام دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

tvlhknhv fdgi sUhv lyhk hc htjjhp 25 PvUCi fh hujfhv d; ichv U 400 ldgdhvn vdhg ilclhk fh hdhl nii tOv nv hdk aivsjhk ofv nhn. htjjhp 25 PvUCi ilclhk fh nii tOv nv aivsjhk fdgi sUhv tvlhknhv fdgi sUhv lyhk hc htjjhp 25 PvUCi fh hujfhv d; ichv U 400 ldgdhvn vdhg ilclhk fh hdhl nii tOv nv hdk aivsjhk ofv nhn.

تصویر خبر
افتتاح-25-پروژه-همزمان-با-دهه-فجر-در-شهرستان-بیله-سوار