چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:40

هاشمی: ین آب چشمه حضرت زهراست، نمیتوان نخورم

در حال دریافت متن کامل خبر...

ihald: dk Hf Iali pqvj civhsjT kldjUhk koUvl Urjd ihald ugd vyl lku lrhlhj suUndT Hf Iali tn; vh kUadn ihald: dk Hf Iali pqvj civhsjT kldjUhk koUvl

تصویر خبر
وقتی-هاشمی-علی-رغم-منع-مقامات-سعودی--آب-چشمه-فدک-را-نوشید
برچسب های مرتبط: