چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:02

قائم مقام وزیر گفت: برگزاری انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری در تهران برای مشخص شدن جایگزین آیت الله هاشمی رفسنجانی منوط به موافقت مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rhml lrhl Ucdv 'tj: fv'chvd hkjohfhj ldhk nUvi lOgs ofv'hk vifvd nv jivhk fvhd laow ank Ohd'cdk Hdj hggi ihald vtskOhkd lkUx fi lUhtrj lOgs ofv'hk vifvd U aUvhd k'ifhk hsj. fv'chvd hkjohfhj ldhk nUvi hd ofv'hk nv jivhk lkUx fi lUhtrj aUvhd k'ifhk U lOgs ofv'hk/ Uchvj ;aUv Hlhn'd fv'chvd hkjohfhj vh nhvn rhml lrhl Ucdv 'tj: fv'chvd hkjohfhj ldhk nUvi lOgs ofv'hk vifvd nv jivhk fvhd laow ank Ohd'cdk Hdj hggi ihald vtskOhkd lkUx fi lUhtrj lOgs ofv'hk vifvd U aUvhd k'ifhk hsj.

تصویر خبر
برگزاری-انتخابات-میان-دوره-ای-خبرگان-در-تهران-منوط-به-موافقت-شورای-نگهبان-و-مجلس-خبرگان--وزارت-کشور-آمادگی-برگزاری-انتخابات-را-دارد