چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:04

دومین شماره ویژه نامه «جبهه مردم» با ارائه اخبار، تحلیل ها و مواضع شخصیت های شاخص در خصوص «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی»، منتشر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nUldk alhvi UdCi khli KOfii lvnlL fh hvhmi hofhvT jpgdg ih U lUhqu aowdj ihd ahow nv owUw KOfii lvnld kdvUihd hkrghf hsghldLT lkjav an. alhvi nUl UdCi khli KOfii lvnlL lkjav an nUldk alhvi UdCi khli KOfii lvnlL fh hvhmi hofhvT jpgdg ih U lUhqu aowdj ihd ahow nv owUw KOfii lvnld kdvUihd hkrghf hsghldLT lkjav an.

تصویر خبر
شماره-دوم-ویژه-نامه--جبهه-مردم--منتشر-شد