چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:10

به تعدادی کارگر جهت کار در میوه فروشی در شیراز نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل ... نوشته استخدام تعدادی کارگر جهت کار در میوه فروشی -شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi junhnd ;hv'v Oij ;hv nv ldUi tvUad nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl junhnd ;hv'v Oij ;hv nv ldUi tvUad -advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl junhnd ;hv'v Oij ;hv nv ldUi tvUad -advhc fi junhnd ;hv'v Oij ;hv nv ldUi tvUad nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg ... kUaji hsjonhl junhnd ;hv'v Oij ;hv nv ldUi tvUad -advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-تعدادی-کارگر-جهت-کار-در-میوه-فروشی--شیراز
برچسب های مرتبط: