چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:13

صبح امروز چهارشنبه ۲۲ دی - در پی تیراندازی مرگ بار در اراک تعدادی از هم وطنانمان کشته شدند.از 5 کشته حادثه امروز دو نفر زن و سه نفر مرد و از مجروحان یک پسربچه و سه نفر خانم بوده‌اند.در این حادثه از سلاح جنگی کالیبر 7.62 استفاده شده و استفاده از اسلحه کلاشینکف نیز با توجه به آثار یافت شده در محل حادثه، محتمل است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

wfp hlvUc Iihvakfi ۲۲ nd - nv Pd jdvhknhcd lv' fhv nv hvh; junhnd hc il Uxkhklhk ;aji ankn.hc 5 ;aji phnei hlvUc nU ktv ck U si ktv lvn U hc lOvUphk d; PsvfIi U si ktv ohkl fUni‌hkn.nv hdk phnei hc sghp Ok'd ;hgdfv 7.62 hsjthni ani U hsjthni hc hsgpi ;ghadk;t kdc fh jUOi fi Hehv dhtj ani nv lpg phneiT lpjlg hsj. phnei jdvhknhcd lv'fhv wfp hlvUc nv hvh; wfp hlvUc Iihvakfi ۲۲ nd - nv Pd jdvhknhcd lv' fhv nv hvh; junhnd hc il Uxkhklhk ;aji ankn.hc 5 ;aji phnei hlvUc nU ktv ck U si ktv lvn U hc lOvUphk d; PsvfIi U si ktv ohkl fUni‌hkn.nv hdk phnei hc sghp Ok'd ;hgdfv 7.62 hsjthni ani U hsjthni hc hsgpi ;ghadk;t kdc fh jUOi fi Hehv dhtj ani nv lpg phneiT lpjlg hsj.

تصویر خبر
حادثه-تیراندازی-مرگبار-صبح-امروز-در-اراک
برچسب های مرتبط: