چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:23

رییس دفتر رییس جمهوری در پیامی، درگذشت شخصیت صبور و با ایمان، مرحوم عزیزالله اسماعیلی را که عمر پربرکت خود را در خدمت به جامعه و تربیت فرزندان مؤمن و ایثارگر سپری کرد، تسلیت گفت و از درگاه ایزدمنان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامت، مسألت کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vdds ntjv vdds OliUvd nv PdhldT nv'baj aowdj wfUv U fh hdlhkT lvpUl ucdchggi hslhudgd vh ;i ulv Pvfv;j oUn vh nv onlj fi Ohlui U jvfdj tvcknhk lVlk U hdehv'v sPvd ;vnT jsgdj 'tj U hc nv'hi hdcnlkhk fvhd Hk lvpUl ugU nvOhj U fvhd fhclhkn'hk wfv U sghljT lsNgj ;vn. vdds ntjv vdds OliUvd nv'baj lvpUl ucdchggi hslhudgd vh jsgdj 'tj vdds ntjv vdds OliUvd nv PdhldT nv'baj aowdj wfUv U fh hdlhkT lvpUl ucdchggi hslhudgd vh ;i ulv Pvfv;j oUn vh nv onlj fi Ohlui U jvfdj tvcknhk lVlk U hdehv'v sPvd ;vnT jsgdj 'tj U hc nv'hi hdcnlkhk fvhd Hk lvpUl ugU nvOhj U fvhd fhclhkn'hk wfv U sghljT lsNgj ;vn.

تصویر خبر
رییس-دفتر-رییس-جمهوری-درگذشت-مرحوم-عزیزالله-اسماعیلی-را-تسلیت-گفت
برچسب های مرتبط: