چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:27

شرکت لوتوس تجارت در شیراز به ۱ نفر کمک حسابدار خانم با حقوق ثابت و اضافه کاری و بیمه و ... نوشته استخدام کمک حسابدار در شرکت لوتوس تجارت در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j gUjUs jOhvj nv advhc fi ۱ ktv ;l; pshfnhv ohkl fh prUr ehfj U hqhti ;hvd U fdli U ... kUaji hsjonhl ;l; pshfnhv nv av;j gUjUs jOhvj nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;l; pshfnhv nv av;j gUjUs jOhvj nv advhc av;j gUjUs jOhvj nv advhc fi ۱ ktv ;l; pshfnhv ohkl fh prUr ehfj U hqhti ;hvd U fdli U ... kUaji hsjonhl ;l; pshfnhv nv av;j gUjUs jOhvj nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کمک-حسابدار-در-شرکت-لوتوس-تجارت-در-شیراز
برچسب های مرتبط: