چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:39

به کارمند تور خارجی با حداقل ۲ سال سابقه کار با حقوق ۱/۲۰۰ + پورسانت ۱۰ درصد + بیمه در ... نوشته استخدام کارمند تور خارجی با حداقل ۲ سال سابقه کار اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ;hvlkn jUv ohvOd fh pnhrg ۲ shg shfri ;hv fh prUr ۱/۲۰۰ + PUvshkj ۱۰ nvwn + fdli nv ... kUaji hsjonhl ;hvlkn jUv ohvOd fh pnhrg ۲ shg shfri ;hv hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvlkn jUv ohvOd fh pnhrg ۲ shg shfri ;hv fi ;hvlkn jUv ohvOd fh pnhrg ۲ shg shfri ;hv fh prUr ۱/۲۰۰ + PUvshkj ۱۰ nvwn + fdli nv ... kUaji hsjonhl ;hvlkn jUv ohvOd fh pnhrg ۲ shg shfri ;hv hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارمند-تور-خارجی-با-حداقل-۲-سال-سابقه-کار
برچسب های مرتبط: