چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:50

اما اصل ماجرا جور دیگری است بررسی تصاویر نماز به پیکر آیت الله و بعد از آن در تشییع و در نهایت ورود تابوت به ضریح امام خمینی جزئیات جالب توجهی را فاش می کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hlh hwg lhOvh OUv nd'vd hsj fvvsd jwhUdv klhc fi Pd;v Hdj hggi U fun hc Hk nv jaddu U nv kihdj UvUn jhfUj fi qvdp hlhl oldkd Ocmdhj Ohgf jUOid vh tha ld ;kn. Hdh jhfUj jaddu ani Hdj hggi ihald ohgd fUn? hlh hwg lhOvh OUv nd'vd hsj fvvsd jwhUdv klhc fi Pd;v Hdj hggi U fun hc Hk nv jaddu U nv kihdj UvUn jhfUj fi qvdp hlhl oldkd Ocmdhj Ohgf jUOid vh tha ld ;kn.

تصویر خبر
آیا-تابوت-تشییع-شده-آیت-الله-هاشمی-خالی-بود-
برچسب های مرتبط: