چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 14:56

براساس نتایج یک نظرسنجی،‌ سه چهارم از افسران پلیس آمریکا معتقدند که در پی کشتارهای سیاهپوستان غیر مسلح به دست پلیس و موجی از اعتراضات پشت آن، تعاملات آنها با سیاه‌پوستان تنش‌آلودتر شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvhshs kjhdO d; kzvskOdT‌ si Iihvl hc htsvhk Pgds Hlvd;h lujrnkn ;i nv Pd ;ajhvihd sdhiPUsjhk ydv lsgp fi nsj Pgds U lUOd hc hujvhqhj Paj HkT juhlghj Hkih fh sdhi‌PUsjhk jka‌HgUnjv ani hsj. rjg sdhi‌PUsjhkT hujlhn fi Pgds Hlvd;h vh fi anj ;hia nhni hsj fvhshs kjhdO d; kzvskOdT‌ si Iihvl hc htsvhk Pgds Hlvd;h lujrnkn ;i nv Pd ;ajhvihd sdhiPUsjhk ydv lsgp fi nsj Pgds U lUOd hc hujvhqhj Paj HkT juhlghj Hkih fh sdhi‌PUsjhk jka‌HgUnjv ani hsj.

تصویر خبر
قتل-سیاه-پوستان--اعتماد-به-پلیس-آمریکا-را-به-شدت-کاهش-داده-است
برچسب های مرتبط: