چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:02

شهید کابلی داوطلبانه به عنوان مشاور وارد یگان تیپ 110 ادوات و گردان ذوالفقار شد. دیدبانی و ادوات را در روزهای شروع کار تیپ 110 خاتم الانبیاء با یوسف تمرین می کردیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

aidn ;hfgd nhUxgfhki fi ukUhk lahUv Uhvn d'hk jdP 110 hnUhj U 'vnhk bUhgtrhv an. ndnfhkd U hnUhj vh nv vUcihd avUu ;hv jdP 110 ohjl hghkfdhM fh dUst jlvdk ld ;vndl. sk' ;gdi hlhkl vh fvdn U hc ;vfghd 5 Ohlhknl aidn ;hfgd nhUxgfhki fi ukUhk lahUv Uhvn d'hk jdP 110 hnUhj U 'vnhk bUhgtrhv an. ndnfhkd U hnUhj vh nv vUcihd avUu ;hv jdP 110 ohjl hghkfdhM fh dUst jlvdk ld ;vndl.

تصویر خبر
سنگ-کلیه-امانم-را-برید-و-از-کربلای-5-جاماندم