چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:02

مشکلات رفاهی دانش آموزان که حل می‌شود مشکلات دیگر خود را نشان می‌دهد گویی نگرانی خانواده‌ها بابت فرزندانشان تمامی ندارد. یک بار جان دانش آموز از دست می‌رود، یک بار عضوی از بدن دانش آموز، زمانی هم سلامت روانی وی و وقتی هم امنیت و آرامش او.

la;ghj vthid nhka HlUchk ;i pg ld‌aUn la;ghj nd'v oUn vh kahk ld‌nin 'Udd k'vhkd ohkUhni‌ih fhfj tvcknhkahk jlhld knhvn. d; fhv Ohk nhka HlUc hc nsj ld‌vUnT d; fhv uqUd hc fnk nhka HlUcT clhkd il sghlj vUhkd Ud U Urjd il hlkdj U Hvhla hU. la;ghj nhka‌HlUchk lkhxr lpvUl jlhld knhvn/ ofvd hc fUnOi lnhvs kdsj/ HlUca U PvUva nv oUhf! la;ghj vthid nhka HlUchk ;i pg ld‌aUn la;ghj nd'v oUn vh kahk ld‌nin 'Udd k'vhkd ohkUhni‌ih fhfj tvcknhkahk jlhld knhvn. d; fhv Ohk nhka HlUc hc nsj ld‌vUnT d; fhv uqUd hc fnk nhka HlUcT clhkd il sghlj vUhkd Ud U Urjd il hlkdj U Hvhla hU.

تصویر خبر
مشکلات-دانش-آموزان-مناطق-محروم-تمامی-ندارد--خبری-از-بودجه-مدارس-نیست--آموزش-و-پرورش-در-خواب-
برچسب های مرتبط: