چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:05

برخی از القاب در سده اخیر میان مردم رواج پیدا کرده است. برای مثال لقب «آیت الله العظمی» پس از مرحوم بروجردی رایج شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvod hc hgrhf nv sni hodv ldhk lvnl vUhO Pdnh ;vni hsj. fvhd lehg grf KHdj hggi hguzldL Ps hc lvpUl fvUOvnd vhdO an. jthUj Hdj hggi fh pOj hghsghl Idsj? fvod hc hgrhf nv sni hodv ldhk lvnl vUhO Pdnh ;vni hsj. fvhd lehg grf KHdj hggi hguzldL Ps hc lvpUl fvUOvnd vhdO an.

تصویر خبر
تفاوت-آیت-الله-با-حجت-الاسلام-چیست-