چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:14

گلشنی، رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف گفت: مرحوم جناب آقای دکتر شریعتمداری انسانی بسیار دلسوز و معلمی خدمتگزار بود که دغدغه اسلام و ایران در سراسر وجودش موج می زد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'gakdT vmds 'vUi tgsti ugl nhka'hi wkujd avdt 'tj: lvpUl Okhf Hrhd n;jv avdujlnhvd hkshkd fsdhv ngsUc U lugld onlj'chv fUn ;i nynyi hsghl U hdvhk nv svhsv UOUna lUO ld cn. nynyi hsghl U hdvhk nv UOUn n;jv avdujlnhvd lUO ld cn 'gakdT vmds 'vUi tgsti ugl nhka'hi wkujd avdt 'tj: lvpUl Okhf Hrhd n;jv avdujlnhvd hkshkd fsdhv ngsUc U lugld onlj'chv fUn ;i nynyi hsghl U hdvhk nv svhsv UOUna lUO ld cn.

تصویر خبر
دغدغه-اسلام-و-ایران-در-وجود-دکتر-شریعتمداری-موج-می-زد
برچسب های مرتبط: