چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:17

هرچند سازمان ملل به‌خاطر کاهش تعداد جنگ‌ها میان کشورها موفقیت‌هایی داشته است اما میزان خشونت در جهان ما نه تنها کاهش نیافته که هم افزایش یافته است!

در حال دریافت متن کامل خبر...

ivIkn shclhk lgg fi‌ohxv ;hia junhn Ok'‌ih ldhk ;aUvih lUtrdj‌ihdd nhaji hsj hlh ldchk oaUkj nv Oihk lh ki jkih ;hia kdhtji ;i il htchda dhtji hsj! sokhk ljthUj klhdkni hdvhk nv hUgdk Ogsi nfdv;g Ondn shclhk lgg ivIkn shclhk lgg fi‌ohxv ;hia junhn Ok'‌ih ldhk ;aUvih lUtrdj‌ihdd nhaji hsj hlh ldchk oaUkj nv Oihk lh ki jkih ;hia kdhtji ;i il htchda dhtji hsj!

تصویر خبر
سخنان-متفاوت-نماینده-ایران-در-اولین-جلسه-دبیرکل-جدید-سازمان-ملل
برچسب های مرتبط: