چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:21

ایرنا - اصفهان - مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: سازه تازه کشف شده زیر مسجد و میدان امام (ره ) اصفهان شامل آبراهی از یک شبکه گسترده و پیچیده آبرسانی باقی مانده از دوران صفویه است. این شبکه راهروی حتی گ

hdvkh - hwtihk - lsmUg fhsjhk akhsd hnhvi ;g ldvhe tvik'dT wkhdu nsjd U 'vna'vd hsjhk hwtihk 'tj: shci jhci ;at ani cdv lsOn U ldnhk hlhl (vi ) hwtihk ahlg Hfvhid hc d; af;i 'sjvni U PdIdni Hfvshkd fhrd lhkni hc nUvhk wtUdi hsj. hdk af;i vhivUd pjd ' shci jhci ;at ani cdv ldnhk hlhl hwtihk hdvkh - hwtihk - lsmUg fhsjhk akhsd hnhvi ;g ldvhe tvik'dT wkhdu nsjd U 'vna'vd hsjhk hwtihk 'tj: shci jhci ;at ani cdv lsOn U ldnhk hlhl (vi ) hwtihk ahlg Hfvhid hc d; af;i 'sjvni U PdIdni Hfvshkd fhrd lhkni hc nUvhk wtUdi hsj. hdk af;i vhivUd pjd '