چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:32

کرمانشاه- ایرنا- هفته نامه شهرمن چاپ کرمانشاه در شماره این هفته مطلبی را با عنوان 'کرمانشاه، 'سزدش نامِ نغزِ ایرانْ شاه' به قلم امیرپویا قدسی منتشر کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vlhkahi- hdvkh- itji khli aivlk IhP ;vlhkahi nv alhvi hdk itji lxgfd vh fh ukUhk ';vlhkahiT 'scna khlD kycD hdvhkْ ahi' fi rgl hldvPUdh rnsd lkjav ;vni hsj. ;vlhkahiT scna khlD kycD hdvhkْ ahi ;vlhkahi- hdvkh- itji khli aivlk IhP ;vlhkahi nv alhvi hdk itji lxgfd vh fh ukUhk ';vlhkahiT 'scna khlD kycD hdvhkْ ahi' fi rgl hldvPUdh rnsd lkjav ;vni hsj.

تصویر خبر
کرمانشاه--سزدش-نام--نغز--ایران--شاه
برچسب های مرتبط: