چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:33

گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی کتاب «جنسیت و زبان قرآن» را نقد و بررسی می کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

'vUi PCUiad lxhguhj ckhk PCUia;ni lxhguhj hOjlhud ;jhf KOksdj U cfhk rvHkL vh krn U fvvsd ld ;kn. ;jhf KOksdj U cfhk rvHkL krn U fvvsd ld aUn 'vUi PCUiad lxhguhj ckhk PCUia;ni lxhguhj hOjlhud ;jhf KOksdj U cfhk rvHkL vh krn U fvvsd ld ;kn.

تصویر خبر
کتاب--جنسیت-و-زبان-قرآن--نقد-و-بررسی-می-شود
برچسب های مرتبط: