چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:40

قدردانی ویژه سردار حاجی زاده از سردار محمدجعفر اسدی در یازدهمین سالگرد شهدای عرفه.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rnvnhkd UdCi svnhv phOd chni hc svnhv lplnOutv hsnd nv dhcnildk shg'vn ainhd uvti. u;s/ hpjvhl UdCi svnhv fi tvlhkni Pda;sUj rnvnhkd UdCi svnhv phOd chni hc svnhv lplnOutv hsnd nv dhcnildk shg'vn ainhd uvti.

تصویر خبر
عکس--احترام-ویژه-سردار-به-فرمانده-پیشکسوت