چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:41

مشهد- ایرنا- بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: یک نفر که خواهر خود را در این شهر به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

lain- hdvkh- fhcPvs UdCi rjg nhnsvhd ulUld U hkrghf lain 'tj: d; ktv ;i oUhiv oUn vh nv hdk aiv fi rjg vshkni fUnT nsj'dv an. nsj'dvd rhjg oUhiv;a nv lain lain- hdvkh- fhcPvs UdCi rjg nhnsvhd ulUld U hkrghf lain 'tj: d; ktv ;i oUhiv oUn vh nv hdk aiv fi rjg vshkni fUnT nsj'dv an.

تصویر خبر
دستگیری-قاتل-خواهرکش-در-مشهد
برچسب های مرتبط: