چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:46

مقامات اطلاعاتی آمریکا گزارشی فوق محرمانه را در اختیار باراک اوباما و دونالد ترامپ قرار داده اند که بر اساس آن گفته میشود که روسها علاوه بر هیلاری کلینتون اطلاعات محرمانه و حساسی را نیز از دونالد ترامپ در اختیار دارند. رئیس جمهور جدید آمریکا در پاسخ به این گزارش آن را یک خبر کذب و «شکار جادوگران سیاسی» خوانده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lrhlhj hxghuhjd Hlvd;h 'chvad tUr lpvlhki vh nv hojdhv fhvh; hUfhlh U nUkhgn jvhlP rvhv nhni hkn ;i fv hshs Hk 'tji ldaUn ;i vUsih ughUi fv idghvd ;gdkjUk hxghuhj lpvlhki U pshsd vh kdc hc nUkhgn jvhlP nv hojdhv nhvkn. vmds OliUv Ondn Hlvd;h nv Phso fi hdk 'chva Hk vh d; ofv ;bf U Ka;hv OhnU'vhk sdhsdL oUhkni hsj. vUs ih hxghuhj pshsd hc nUkhgn jvhlP nv hojdhv nhvkn / Phso nUkhgn jvhlP fi hdk hnuh lrhlhj hxghuhjd Hlvd;h 'chvad tUr lpvlhki vh nv hojdhv fhvh; hUfhlh U nUkhgn jvhlP rvhv nhni hkn ;i fv hshs Hk 'tji ldaUn ;i vUsih ughUi fv idghvd ;gdkjUk hxghuhj lpvlhki U pshsd vh kdc hc nUkhgn jvhlP nv hojdhv nhvkn. vmds OliUv Ondn Hlvd;h nv Phso fi hdk 'chva Hk vh d; ofv ;bf U Ka;hv OhnU'vhk sdhsdL oUhkni hsj.

تصویر خبر
روس-ها-اطلاعات-حساسی-از-دونالد-ترامپ-در-اختیار-دارند---پاسخ-دونالد-ترامپ-به-این-ادعا
برچسب های مرتبط: