چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:00

اروپایی ها با برگزاری فستیوال‌های جالب و هیجان انگیز در فصل زمستان ،افسردگی و خمودی روز و شب های این فصل را برطرف می کنند.

hvUPhdd ih fh fv'chvd tsjdUhg‌ihd Ohgf U idOhk hk'dc nv twg clsjhk Thtsvn'd U olUnd vUc U af ihd hdk twg vh fvxvt ld ;kkn. ahnjvdk U cdfhjvdk clsjhkD OihkT nv rgfD hvUPh +jwhUdv hvUPhdd ih fh fv'chvd tsjdUhg‌ihd Ohgf U idOhk hk'dc nv twg clsjhk Thtsvn'd U olUnd vUc U af ihd hdk twg vh fvxvt ld ;kkn.

تصویر خبر
شادترین-و-زیباترین-زمستان--جهان--در-قلب--اروپا--تصاویر
برچسب های مرتبط: