چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:06

شهرکرد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از ایجاد دوهزار شغل جدید در چهارمحال و بختیاری تا پایان سالجاری خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

aiv;vn- lndv;g wkujT lunk U jOhvj Iihvlphg U fojdhvd hc hdOhn nUichv ayg Ondn nv Iihvlphg U fojdhvd jh Phdhk shgOhvd ofv nhn. ۲۰۰۰ ayg Ondn nv Iihvlphg U fojdhvd hdOhn ld aUn aiv;vn- lndv;g wkujT lunk U jOhvj Iihvlphg U fojdhvd hc hdOhn nUichv ayg Ondn nv Iihvlphg U fojdhvd jh Phdhk shgOhvd ofv nhn.

تصویر خبر
۲۰۰۰-شغل-جدید-در-چهارمحال-و-بختیاری-ایجاد-می-شود
برچسب های مرتبط: