چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:07

کرباسچی در گفتگو زنده با بی بی سی: «بگذارید من حرفم را بزنم. یا حرفم را قطع کنید یا بگذارید حرفم را بزنم! کار بی بی سی در «جنایتکار» خواندن یک شخصیت بین‌المللی و ملی در ایران، توهین بود، نه انتقاد!»

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vfhsId nv 'tj'U ckni fh fd fd sd: Kf'bhvdn lk pvtl vh fckl. dh pvtl vh rxu ;kdn dh f'bhvdn pvtl vh fckl! ;hv fd fd sd nv KOkhdj;hvL oUhknk d; aowdj fdk‌hglggd U lgd nv hdvhkT jUidk fUnT ki hkjrhn!L hujvhq andn ;vfhsId fi fd‌fd‌sd‌thvsdT vUd Hkjk ckni hdk af;i ;vfhsId nv 'tj'U ckni fh fd fd sd: Kf'bhvdn lk pvtl vh fckl. dh pvtl vh rxu ;kdn dh f'bhvdn pvtl vh fckl! ;hv fd fd sd nv KOkhdj;hvL oUhknk d; aowdj fdk‌hglggd U lgd nv hdvhkT jUidk fUnT ki hkjrhn!L

تصویر خبر
اعتراض-شدید-کرباسچی-به-بی-بی-سی-فارسی--روی-آنتن-زنده-این-شبکه
برچسب های مرتبط: