چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:14

نماز استسقاء(طلب باران) روز گذشته در سراسر کویت و امارات اقامه شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhc hsjsrhM(xgf fhvhk) vUc 'baji nv svhsv ;Udj U hlhvhj hrhli an. nsjUv Phnahi ;Udj fi oUhknk klhc fhvhk klhc hsjsrhM(xgf fhvhk) vUc 'baji nv svhsv ;Udj U hlhvhj hrhli an.

تصویر خبر
دستور-پادشاه-کویت-به-خواندن-نماز-باران
برچسب های مرتبط: