چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 16:16

فراخوان ارسال آثار همسرایی و همخوانی ویژه اجرا در سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن منتشر شد.

tvhoUhk hvshg Hehv ilsvhdd U iloUhkd UdCi hOvh nv sd U Iihvldk nUvi lshfrhj fdk hglggd rvHk lkjav an. tvhoUhk hvshg Hehv ilsvhdd U iloUhkd lkjav an tvhoUhk hvshg Hehv ilsvhdd U iloUhkd UdCi hOvh nv sd U Iihvldk nUvi lshfrhj fdk hglggd rvHk lkjav an.

تصویر خبر
فراخوان-ارسال-آثار-همسرایی-و-همخوانی-منتشر-شد
برچسب های مرتبط: